Đầu ghi XVR

Đầu ghi XVR
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
XVR4104HS New

XVR4104HS

ĐẦU GHI HÌNH NỘI ĐỊA - TIẾNG VIẾT - P2P VIỆT NAM SIÊU NHANH -  CHUẨN NÉN H265 Đầu ghi hình Camera HD-CVI 4 kênh 720P, 960HKết nối loại camera: CVI, Analog, IP ( AHD, TVI với XVR) Thêm kênh IP ( tổng số kênh 5) Giao diện tiếng việt, P2P Quóc tế, Add P2P Camera IP..

Liên Hệ

XVR4104HSS3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHDChuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps)Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720PCổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGAHỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minhHỗ trợ kết nối nhi..

Liên Hệ
XVR5104HS New

XVR5104HS

ĐẦU GHI HÌNH NỘI ĐỊA - TIẾNG VIẾT - P2P VIỆT NAM SIÊU NHANH -  CHUẨN NÉN H265Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P, 720P, 960H, D1(1-25fps)Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080PCổng ra tín hiệu video đồng thời..

Liên Hệ

XVR5104HSS3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P, 720P, 960H, D1(1-25fps)Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080PCổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGAHỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minhHỗ trợ..

Liên Hệ
XVR5108HS New

XVR5108HS

ĐẦU GHI HÌNH NỘI ĐỊA - TIẾNG VIẾT - P2P VIỆT NAM SIÊU NHANH -  CHUẨN NÉN H265Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P, 720P, 960H, D1(1-25fps)Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080PCổng ra tín hiệu video đồng thời..

Liên Hệ

XVR5108HSS3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P, 720P, 960H, D1(1-25fps)Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080PCổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGAHỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minhHỗ trợ..

Liên Hệ
XVR5116HS New

XVR5116HS

ĐẦU GHI HÌNH NỘI ĐỊA - TIẾNG VIẾT - P2P VIỆT NAM SIÊU NHANH -  CHUẨN NÉN H265Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P, 720P, 960H, D1(1-25fps)Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080PCổng ra tín hiệu video đồng thời..

Liên Hệ

XVR5116HSS3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P, 720P, 960H, D1(1-25fps)Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080PCổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGAHỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minhHỗ trợ..

Liên Hệ